Құрметті талапкер!

01140500 «Дене тәрбиесі және спорт» мамандығы, 4S01140501 «Дене тәрбиесі мұғалімі» біліктілігінің шығармашылық емтихан қорытындысы

«Ғаламдық цифрлық трансформация кеңістігіндегі білім жүйесі және ұлттық құндылықтар» республикалық ғылыми-әдістемелік семинар

Абитуриент

20 қаңтар 2023ж " Толеранттық-үйлесімді өзара қарым -қатынас негізі" атты тақырыпта дөнгелек үстел 101,102,103 топтар арасында өтті