"Мектеп жасына дейінгі сөйлеу әрекеті жұмыстарын жоспарлау"

"Педагогикалық колледждерді қолданбалы бакалавриатқа трансформациялау моделі" тақырыбында педагогикалық колледждер арасында ашық диалогтік алаң өткізілді

«Білім алу, кітап оқу – рухани кемелденудің көзі»

"Біліміңді әдісіңе жолдас ет"

«Мұғалім білуі тиіс ХХІ ғасыр дағдылары»