19 Қыркүйек 2019
2645

Сабақ кестесі

             Сырттай оқу бөлім бойынша мәлімет

 

Сырттай оқу бөлімі 2 мамандық бойынша мамандар даярлайды

 

Мамандық атауы

2017-2018

оқу  жылы

Қабылданғандар

 саны

Бітірушілер

саны

Білім сапасы

0105013 «Бастауыш білім беру мұғалімі»

 

 

38

57

93%

 0101013 «Мектепке дейінгі ұйымдардың тірбиешісі»

 

 

66

75

93%

Жалпы саны

 

104

132

93%

 

                     2018-2019оқу жылы

0105013 «Бастауыш білім беру мұғалімі»

 

 

39

63

90%

 0101013 «Мектепке дейінгі ұйымдардың тірбиешісі»

 

55

61

90%

Жалпы саны

 

94

124

 

                                                                            2019-2020оқу жылы

0105013 «Бастауыш білім беру мұғалімі»

 

 

40

65

 

 0101013 «Мектепке дейінгі ұйымдардың тірбиешісі»

 

50

68

 

Жалпы саны

 

90

133

 

 

 

Сабақ кестесі

 

                           Жаркент гуманитарлық-техникалық колледжі мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны

                        Сырттай оқу бөлімінің сабақ кестесі     

                 2018-2019 оқу жылы

13.05

1.мән оқу

2.анатомия

3.мек дей. Пед

4. психология

14.05

1.анатомия

2.дене

3.маман/у

4.философия

15.05

1.кәс шет.тілі

2.қ.тарих

3.өзін-өзі тану

4. қ. тарих(45)

 

16.05

1.қаз. қаз.тілі

2. бал таб эк. тан

3.психология

4.психология

17.05

1. бей.өнері

2.қаз.қаз тілі

3.қаз қаз тілі

4.философия

18.05

1.бал әдебиеті

2.мек дей пед

3.анатомия

4.дене шын

20.05

1.философия

2.мек.дей пед

3.анатомия

4.психология

21.05

1.маман/у

2.бал таб эк т

3.бал  таб  эк т

4.қмтқ

22.05

1.кәс шет тілі

2.бал әдебиеті

3.қ.тарих

4.қ.тарих

23.05

1.кәс.қаз тілі

2.философия

3.маман/у

4. өзін-өзі тану

 

 

24.05

1.кәс қаз тілі

2.кәс қаз тілі

3.кәс қаз тілі

4.философия(45)

    қәз қаз. т (45)

25.05

1.бал әдебиеті

2.мек дей пед

3.экономика

4.экономика

27.05

1.анатомия

2.мек дей пед

3.мән оқу

4.экономика

2.05

1.тіл дамыту

2.маман/у

3.экономика

4.экономика

29.05

1.кәс шет тілі

2. бал таб эк.тан

3.қ.тарих

4.психология

30.05

1.маман/у

2.кәс қаз тілі

3.кәс шет тілі

4.экономика

31.05

1.қәз қаз тілі

2.кәс қаз тілі

3.кәс қаз тілі

4.өзін-өзі тану

01.06

1.бал әдебиеті

2.анатомия

3.дене шын

4.дене шын

03.06

1.мек дей пед

2.анатомия

3.анатомия

4.дене

04.06

1.тіл дамыту

2.ком тех

3.қ.тарих

4.қмтқ

05.06

1.бал таб эк тан

2.бал таб эк тан

3.ком тех

4.бал таб эк. тан

06.06

1.маман/у

2.бей өнері

3.кәс шет тілі

4.ком тех

07.06

1.Өзін-өзі тану

2.мән оқу

3.қ.тарих

4.мән оқу (45)

08.06

1.мек дей пед

2.анатомия

3.мек дей пед

4.өзін –өзі тану

 

10.06.

1.мек дей пед

2.дене

3.дене

 

11.06

1.тіл дамыту

2.ком тех

3.қ.тарих

4.дене

12.06

1.кәс шет тілі

2.дене

3.қ тарих

4өзін-өзі тану

13.06

1.кәс шеттілі(45)

 бейн.өнері(45)

2.бей өнер

3.маман/у

4. ком тех

14.06

1.маман/у

2.психология

3.ком тех

4.ком тех

15.06

1.психология

2.мек дей пед

3.дене шын

4.дене шын

16.06

1.қмтқ

2.дене

3.дене

4.анатомия

17.06

1.ком тех

2.мек дей пед

3. қаз тарих

4. өзін-өзі тану

 

18.06

1.қаз тарих

2.қаз тарих

3.анатомия

4. өзін-өзі тану

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     гуманитарлық-техникалық колледжі мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны

                  Сырттай оқу бөлімінің сабақ кестесі     

                2018-2019 оқу жылы

11.05

1.анатомия

2.мек дей. пед

3.бал  әдебиеті

4. өзін-өзі тану

12.05

1.философия

2.анатомия

3.анатомия

4.маман/у

13.05

1.анатомия

2.анатомия

3.бал әдебиеті

4. дене

 

15.05

1.бал таб эк тан

2.манан/у

3.бал әдебиеті

4.бал таб эк тан

16.05

1.анатомия

2.флософия

3.бал таб эк тан

4.бал таб эк тан

17.05

1.анатомия

2.философия

3.бал әдебиеті

4.өзін-өзі тану

18.05

1.анатомия

2.психология

3.маман/у

4.философия

19.05

1.анатомия

2.анатомия

3.кәс шет тілі

4.өзін-өзі тану

20.05

1.анатомия

2.философия

3.кәс шет тілі

4.тіл дамыту

22.05

1.маман/у

2.бей өнері

3.кәс қаз тілі

4.бей.өнері

 

23.05

1.кәс шет тілі

2.экономика

3.маман/у

4.философия(45)

    мән оқу(45)

24.05

1.мек дей пед

2.экономика

3.экономика

4.өзін-өзі тану

25.05

1.экономика

2.кәс қаз тілі

3.маман/у

4.өзін –өзі тану

26.05

1.кәс қаз тілі

2.экономика

3.психология

4.психология

27.05

1.қаз  тарих

2.кәс шет тілі

3.қ.тарих

4.өзін –өзі тану

29.05

1.мән оқу

2.кәс шет тілі

3.мән оқу

4.өзін-өзі тану

30.05

1.қаз тарих

2.кәс шет тілі

3.мән оқу

4.өзін-өзі тану

31.06

1.қаз тарих

2.бей өнері

3.дене

4.дене

01.06

1.кәс қаз тілі

2.бей өнері

3.маман/у

4.дене

02.06

1.кәс қаз тілі

2.ком тех

3.қ.тарих

4.дене

03.06

1.ком тех

2.ком тех

3.бал таб эк. тан

4.дене

 

 

 

05.06

1.маман/у

2.маман/у

3.кәс шет тілі

4.дене

06.06

1.кәс қаз тілі

2.қ.тарих

3.дене

4.дене

07.06

1.бал таб эк. т.

2.бал таб эк. т.

3.мек дей пед

4.дене

08.06.

1.қаз қаз тілі

2.мек дей пед

3.қаз тарих

4.қәз қаз. тілі

 

 

09.06

1.ком тех

2.қ.тарих

3.дене

4.дене

10.06

1.каз каз тілі

2.каз каз тілі

3.қаз тарих

4.қаз тарих

12.06

1.кәс қаз тілі

2.кәс шет .т (45)

      бей өнері(45)

3.мек дей пед

4.мек дей пед

 

14.06

1.ком тех

2.қаз тарих

3.психология

4.психология

15.06

1.қмтқ

2.ком тех

3.психология

4.психология

16.06

1.қмтқ

2.мек.дей пед

3.психология

4.психология

 

17.06

1.ком тех

2.ком тех

3.психология

4.психология

18.06

1.кәс қаз тілі

2.кәс қаз тілі

3.кәс қаз тілі

4.кәс қаз тілі(45)

қаз тарих (45)

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Жаркент гуманитарлық-техникалық колледжі мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны

                                                                                                Сырттай оқу бөлімінің сабақ кестесі     

                                                                                                             2018-2019 оқу жылы

 

 

 

11.05

1.кәс орыс тілі

2.кәс орыс тілі

3.психология

4. анатомия

12.05

1.кәс орыс тілі

2.кәс орыс тілі

3.бал әдебиеті

4.дене

13.05

1.кәс орыс тілі

2.қаз қаз тілі

3.психология

4.дене

15.05

1.психология

2.психология

3.мат оқ әдіс

4.кәс шет тілі

16.05

1.психология

2.психология

3.мәд/тану

4.дене

17.05

1.қаз тарих

2.қаз тарих 3.анатомия

4.анатомия

 

18.05

1 тәр жұм әдіс

2. тәр жұм әдіс.

3.дене

4.дене

19.05

1.мәд/тану

2.бал әдебиеті

3.мәд/тану

4.анатомия

20.05

1.каз қаз тілі

2.қаз қаз тілі

3.мат оқ әдіс

4.қ.тарих

22.05

1.мат оқ әдіс

2.психология

3.педагогика

4.анатомия

 

23.05

1. психология

2.дене

3.мәд/тану

4.анатомия

24.05

1.тәрб  жұм әд

2.анатомия

3.дене

4.дене

25.05

1.тәрб жұм әдіс

2.қаз қаз тілі

3.дене

4.дене(45)

26.05

1.қаз қаз тілі

2.бал әдебиеті

3.қаз қаз тілі

4.ЖПТ

27.05

1.каз қаз тілі

2.қаз қаз тілі

3.кәс орыс тілі

4.тәр жұм әдіс(45)

кәс орыс тілі(45)

29.05

1.мат оқ әдіс

2.психология

3.қ тарих

4.қ тарих

30.05

1.тәр жұм әдіс 2.педагогика

3.мәд/тану

4.анатомия

31.05

1.қ тарих

2.педагогика

3.бал әдебиеті

4.тәр жұм әдіс

01.06

1.қ тарих

2.ЖПТ

3.ЖПТ

02.06

1.қ тарих

2.қ тарих

3.мат оқ әдіс

4.педагогика

03.06

1.тәр.жұм әдіс

2.мат оқ әдіс

3.кәс орыс тілі

 

05.06

1.педагогика

2.тәр жұм әдіс

3.педагогика

4.кәс шет тілі

06.06

1.бал әдебиеті

2.тәр жұм әдіс

3.педагогика

4кәс шет тілі

07.06

1.қ тарих

2.қ тарих

3.ЖПТ

 

08.06.

1.бал әдебиеті

2.мат оқ әдіс

3.педагогика

09.06

1.кәс шет. т

2.қаз.қаз.тілі

3.қаз.қаз.тілі

10.06

1.анатомия

2.анатомия

3.анатомия

12.06

1.кәс шет тіл

2.ЖПТ

13.06

1.ЖПТ

2.қ тарих

14.06

1.кәс шет тілі

2.мат оқ әдіс

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Жаркент гуманитарлық-техникалық колледжі мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны

             Сырттай оқу бөлімінің сабақ кестесі     

            2018-2019оқу жылы

 

 

 

11.05

1.пед шеб нег

2.дене тәр

3.муз тәр оқ әд

4. мәд тын жұм

12.05

1.пед шеб нег

2.дене тәр

3.муз тәр оқ әд

4.дене

13.05

1. пед .шеб

2.педагогика

3.мәд тын жұм

4.педагогика

15.05

1.муз  тәр оқ әдіс

2.мәд тын жұм

3.пед шеб

4.дене тәр

16.05

1.муз тәр оқ әд

2.дене тәр

3.пед шеб нег

4. мәд тын жұм

17.05

1.пед шеб нег

2.дене тәр

3.мат. тео оқ әд

4.дене тәр

18.05

1.мат. тео оқ әд

2.мат тео  оқ әд

3. тех оқ әд

4.мәд. тын жұм

19.05

1.мат тео оқ әд

2.тех  оқ  әдіс

3.мәд тын жұм

4.тех оқ әдіс

20.05

1.мат теооқ әд

2.тех оқ әд

3.муз тәр оқ әдіс

4.мәд .тын жұм

 

22.05

1.тех оқ әдіс

2.муз тәр оқ әд

3.дене тәр

4.дене тәр

 

23.05

1.тех оқ әдіс

2.муз тәр оқ әдіс

3.шағ жин мек

4.дене тәр

24.05

1.муз тәр оқ әд(45

құқық нег(45)

2.тех оқ әдіс

3.шағ жин мек

4.дене тәр

25.05

1.құқық нег

2.шағ жин мек

3.саясаттану

4.тех оқ әдіс

26.05

1.мат. тео оқ әд

2.шағ жин мек

3.саясаттану

4.құқық нег

27.05

1.шағ жин  мек

2.саясаттану

3.құқық нег

 

29.05

1. құқ/қ нег

2.шағ жин  мек

3.саясаттану

4.этнопед/ка

                          

30.05

1.шағ жин мек

2.саясаттану

31.06

1.қаз қаз  тіл оқ

2.құқық нег

3.қаз қаз тіл оқ

4.қаз қаз тіл оқ

01.06

1.қаз қаз тіл оқ

2.қаз қаз тіл оқ

3.шағ  жин мек

4. шағ жин мек

02.06

1.қаз қаз тіл оқ

2.мәд көп шара

3.этнопед/ка

03.06

1.қаз қаз тіл оқ

2.қаз қаз тіл оқ

3.этно пед/ка

 

05.06

1.қаз қаз тіл оқ

2.мәд көп шара

3.ғыл пед зерт

4.мәд көп шара (45мин)

06.06

1.қаз қаз  т.оқ

2.мәд көп шара

3.мәд іс-шара

4.этнопед/ка

07.06

1.мәд іс-шара

2.мәд көп шара

3.ғыл пед зерт

4.этнопед /ка

 

08.06.

1.мәд іс шара

2.мәд көп шара

3.ғыл пед зерт

4.этнопед/ка

09.06

1.мәд іс шара

2.мәд көп шара

3.педагогика

4.ғыл пед зерт

10.06

1.мәд іс шара

2.мәд көп шара

3.мәд іс шара

4.ғыл пед зерт(45)

 

12.06

1.мәд іс шара

2.мәд көп шара

3.педагогика

4.ғыл пед зерт

13.06

1.мәд іс шара

2.мәд тын жұм

3.қаз қаз т.оқ әд

4.мәд көп шара

14.06

1.мәд көп шара

2.педагогика

3.педагогика

4.бей әдіс

15.06

1.мәд көп шара

2.мәд көп шара

3.педагогика

4.педагогика

16.06

1.бей әдіс

2.бей әдіс

3.бей әдіс

4.бей әдіс

17.06

1.этнопед/ка

2.мәд. көп шара

3.мәд .көп шара(45)

 

 

 

 

 

 

     Жаркент гуманитарлық-техникалық колледжі мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны

                                                           Сырттай оқу бөлімінің сабақ кестесі                                                      

                                                              2018-2019 оқу жылы                                                           

 

 

 

11.05

1.психология

2.муз тәр оқ әд

3.маман/у

4.муз тәр  оқ.әд

 

12.05

1.психология

2.муз тәр оқ әд

3.маман/у

4.ырғақ

13.05

1.психология

2.муз тәр оқ әд

3.маман/у

4.ырғақ

15.05

1.муз тәр оқ әд

2.психология

3.маман/у

4. муз тәр оқ әд

16.05

1.ырғақ(45)

муз тәр оқ әд(45)

2.бал  әдебиеті

3.маман/у

4.дене тәр

17.05

1.бал әдебиеті

2.маманд/у

3.дене тәр

4.муз тәр оқ әд

18.05

1.бал әдебиеті

2.мән оқу

3. маман/у

4.дене тәр

19.05

1.мән оқу

2.бей өнері

3.маман/у

4.мән оқу

20.05

1.мән оқу

2.тех оқ әдіс

3.бал әдебиеті

4.дене тәр

 

22.05

1.тех оқ әдіс

2.мән оқу

3.логопед  нег

4.дене тәр

 

23.05

1.логопед нег

2.тех оқ әдіс

3.этнопед/ка

4.дене тәр

24.05

1.тех оқ әдіс

2.логопед нег

3.дене тәр

4.дене тәр(45)

25.05

1.тех оқ әдіс

2.пед зерт

3.этнопед/ка

4.дене тәр

26.05

1.бей өнері

2.пед зерт

3.этнопед/ка

4.тех оқ әд(45

қар мат(45)

27.05

1.этнопед/ка(45)

пед зерт(45)

2.бей өнер

3. дене тәр

 

29.05

1.пед зерт

2.мем тіл іс қағ

3.логопед нег

4.дене тәрб

30.05

1.мем тіл іс қағ

2.логопед нег

3.қарап. мат

4.мек дей пед

31.06

1.қарап мат

2.мем тіл іс қағ

3.дене тәр

4.муз оқ әдіс

01.06

1.қарап. мат

2.дене тәр  әдіс

3.дене тәр

4.ырғақ

 

 

02.06

1.мек дей пед

2.мем тіл іс қағ

3.дене тәр әдіс

 

03.06

1.мек дей пед

2.мем тіл іс қағ

3.дене тәр әдіс

4.пед/я  нег

 

05.06

1.мек дей пед

2.дене тәр  әдіс

3.пед  этика

 

06.06

1.мек дей пед

2.мем тіл іс қағ

3.дене тәр әдіс

4.пед/я нег

07.06

1.мек дей пед

2.дене тәр әдіс

3.пед этика

 

 

08.06.

1.мек дей пед

2.мем тіл іс қағ

3.дене тәр әдіс

4.пед/я нег

09.06

1.мек дей пед

2.ден тәр әдіс

3.пед этика

 

10.06

1.мек дей пед

2.мем тіл іс қағ

3.дене тәр әдіс

4.пед /я нег

 

12.06

1.мек дей пед

2.бей өнері (45)

пед/я нег (45)

3.мем тіл іс қағ

13.06

1.бей өнері

2.бей өнері

3.дене тәр

14.06

1.мем тіл іс қағ

2.мем тіл іс қағ

3.мем тіл іс қағ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Жаркент гуманитарлық-техникалық колледжі мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны

                                                                Сырттай оқу бөлімінің сабақ кестесі                                                     

                                                                        2018-2019 оқу жылы                                                            

 

 

 

11.05

1.мат. тео нег

2.экономика

3.ЖПТ

4. дене тәр

12.05

1.мат. тео нег

2.экономика

3.ЖПТ

4.ЖПТ

13.05

1.психология

2.педагогика

3.бей.әдіс

4.ЖПТ

15.05

1.мат.тео нег

2.экономика

3.ЖПТ

4.философия

16.05

1.мат.тео нег

2.экономика

3.ЖПТ

4.философия

17.05

1.мат.тео нег

2.экономика

3.ЖПТ

4.қаз.қ.т.оқ.әдіс

18.05

1.мат. тео нег

2.қаз қаз тіл оқ ә

3.жар/у әдіс

4.жар /у әдіс

19.05

1.ЖПТ(45)

пед/ка(45)

2.қаз қаз т оқ  әд

3.қаз қаз  т оқ  әд

4.ырғақ

20.05

1.мат  теор нег

2.педагогика

3.мат. тео нег

4.өзін-ө тану

22.05

1.психология

2.педагогика

3.мат. тео нег

4.философия

 

23.05

1.философия

2.қаз.қ.т.оқ.әд

3.педагогика

4.дене

24.05

1.жар/у әдіс

2.қаз .қ .т оқ әд

3.жарат/ну әд

4.ырғақ

25.05

1.қ ө ө т. әдіс

2.тех оқ әд

3.жарат/ну әд

4.жарат/ну әд

26.05

1.менеджмент

2.қаз.қ  т.оқ. әд

3.муз әдіс

4.менеджмент

27.05

1.тех оқ әд

2.менеджмент

3.жар/у әдіс

4.жар /у әдіс

29.05

1.жарат/ну   әд

2.философия

3.муз біл бер әд

4.ырғақ

30.05

1.тех оқ әд

2.муз біл бер әд

3.бей әдіс

4.қ ө ө.т әдіс

31.06

1.тех оқ әд

2. қаз.қ.т.оқ.әд

3.қаз.қ. т.оқ әд

4.қаз.қ.т.оқ.әд

01.06

1.бей әдіс

2.қ ө ө т. әд

3.тех оқ әдіс

4.өзін-өзі тану

02.06

1.муз біл бер әд

2.бей өнері

3.қаз.қ.т.оқ.әд.

4.қаз.к.т.оқ.әд

03.06

1.қаз қ. т. оқ әд

2.муз біл бер әд

3.өзін-өзі тану

4.тех оқ әдіс

 

05.06

1.қаз қаз  т оқ

2.муз біл бер әд

3.өзін-өзі тану

4.менеджмент

06.06

1.қаз қаз. т оқ әд

2.ырғақ

3.муз біл бер әд

4.қ ө ө т.әд

07.06

1.қаз қ. т. оқ. әд

2.педагогика

3.ырғақ

4.дене тәр

 

08.06.

1.педаг/ка

2.дене тәр

3.өзін-өзі тану

09.06

1.ырғақ

2.ырғақ

3.өзін-өзі тану

4.дене

10.06

1.педагогика

2. ырғақ

3.ырғақ

4.дене тәр

 

12.06

1.дене тәр(45)

муз біл бер оқ әд(45)

2.кәс шет тілі

3. қ ө ө  т о қ әд

4.ырғақ

13 06

1.ЖПТ

2.му.біл.бер.әд.

3.муз біл бер әд

4.психология

14.06

1.дене тәр

2.дене тәр

3.кәс орыс т

4.кәс шет тілі

 

15.06

1.кәс шет тілі

2.кәс шет тілі

3.кәс орыс тілі

4.дене

16.06

1.кәс орыс т

2.кәс орыс т

3.психология

4.дене(45)

17.06

1.кәс орыс т

2.кәс орыс т

3.психология

4.психология

 

 

 

Ой-пікірлер (0)

Ой-пікірлері жоқ

Ой-пікіріңізді қалдырыңыз

Attachments (0 / 3)
Share Your Location