05 Қараша 2020
5188

Тәрбие жоспары

Колледждегі тәрбие жұмысының мазмұны

Колледждегі тәрбие жүйесінің ерекешелігі тәрбиенің басым бағыттары арқылы білім құндылықтарын іске асыру болып табылады. Қазақстан Республикасындағы балалар мен жастарды тәрбиелеудің мақсаттары мен міндеттерін айқындауға бағытталған білім берудің тұжырымдамалық негіздері бүгінгі күні барлық білім беру жүйесіне «Білім туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген барлық мақсаттар мен міндеттерді қарастырады, барлық деңгейдегі білім алушыларды оқытудың сабақтастығын қамтамасыз етудің міндетті шарты болып табылады.

Білім берудің мақсаттарын, міндеттерін (мазмұнын) жаңғыртудың негізгі шарты Мемлекет басшысының «Рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласында: бәсекеге қабілеттілік, прагматизм, ұлттық сәйкестікті сақтау, білімді табынушылық, эволюциялық, революциялық емес даму, сананың ашықтығы, ХХІ ғасырдағы адамға лайықты қасиеттер ретінде қоғамдық санасын жаңғыртудың стратегиялық көрсеткіштерін ескеру болып табылады. Колледждегі тәрбие жұмысының инегізгі тәсілдері:

  • Студенттермен жұмыс;
  • Топ кураторларымен, пән оқытушыларымен жұмыс;
  • Ата-аналармен жұмыс;
  • Қоғаммен қарым-қатынас.

Тәрбиенің тұжырымдамалық негіздерінің жалпы векторы үйлесімді, жан-жақты дамыған, жоғары рухани-адамгершілік қасиеттері бар, таңдау жағдайында өз бетінше шешім қабылдауға дайын, ынтымақтастыққа және мәдениетаралық өзара іс-әрекет етуге қабілетті, ел тағдыры үшін жауапкершілік сезіміне ие адамды қалыптастыруға бағытталған.

 

Тәрбиенің мақсаты: рухани байлықты, моральдық тазалықты, дене бітімін жетілдіруді, бәсекеге қабілеттілікті, прагматизмді, ұлттық сәйкестікті, білімнің табынуын, эволюциясы мен сана-сезімінің ашықтығын, әлеуметтік рөлдердің жүйесін толықтай орындауға қабілетті, XXI ғасырдың лайықты өмірін қалыптастыруға қабілетті жан-жақты және үйлесімді дамыған тұлғаны тәрбиелеу.

Әрбір педагогикалық ұжым өзінің қызметін мақсатқа бағыттап, оның шарттары мен мүмкіндіктері бойынша нақтылауы тиіс.

Тәрбиенің міндеттері:

1) ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтар, ғылым және практикалық жетістіктер негізінде тұлғаның дамуы мен құруды қалыптастыруға бағытталған сапалы білім алу үшін қажетті жағдайларды жасау;

2) жеке тұлғаның шығармашылық, рухани және дене бітімдік қабілеттерін дамыту, моральды, салауатты өмір салтын нығайту негіздерін қалыптастыру, жеке тұлғаны дамыту, сыни ойлау және функционалдық сауаттылықты (компьютерлік, цифрлық, математикалық, жаратылыстану, оқу сауаттылығын) дамыту үшін жағдай жасауда өзбетінше шешім қабылдау проблемалары арқылы интеллектіні байыту;

3) Қазақстан Республикасының Отанға деген махаббатын, азаматтылықты және отансүйгіштікті тәрбиелеу, мемлекеттік символдар мен ұлттық дәстүрлерге деген құрмет, кез келген конституцияға және қоғамға қарсы жағдайларда қарсылық таныту;

4) еліміздің қоғамдық-саяси, экономикалық және мәдени өміріне қатысу қажеттілігін, тұлғаның өз құқығын  және міндетін сезінуді қалыптасытру;

5) отандық және әлемдік мәдениет жетістіктеріне қосылу; қазақ халқының және басқа да халықтардың тарихын, салт-дәстүрін зерттеу; мемлекеттік, ресми және шет тілдерін білу;

6) психологиялық-педагогикалық құзыреттілікті және ата-аналардың бала тәрбиесіне деген жауапкершілігін арттыру, жастарды дені сау отбасын құруға даярлау, отбасы институтын нығайтуда саналы атсалысу;

7) әлеуметтік маңызы бар балалық, отбасылық және ата-аналық бастамаларды, балалардың қоғамдық бірлестіктерінің қызметін дамыту және қолдау;

8) тұлғаның экономикалық ойлауын дамыту және кәсіби қалыптасуға саналы қатынасын және өзін-өзі жетілдіруге; табиғатты сақтауда белсенді азаматтық жағдайды; экологиялық сауаттылықты және мәдениетті ұстану;

9) бала тәрбиесінде жалпы және қосымша білім беру жүйесінің рөлін арттыру; сондай-ақ, денешынықтыру және спорт, мәдениет саласындағы ұйымдар қызметінің тиімділігін арттыру;

10) бала тәрбиесі саласындағы ғылыми зерттеулердің сапасын арттыру;

11) балалардың ақпараттық қауіпсіздік деңгейін арттыру

 

Тәрбие жұмысының бағыттары бойынша іс-шара жоспары

Тәрбие жұмысының атауы

Аяқтау нысаны

Жауапты

Орындау мерзімі

 

1.      Тәрбиені нормативтік құқықтық қамтамасыз ету

1

- Қазақстан Республикасының Конституциясы (1995 жылғы 30 тамызда республикалық референдумда қабылданды) (10.03.2017 ж. берілген өзгерістер мен және толықтырулармен);

- «Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы» №518-ІҮ2011 жылғы 26 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Кодексі (02.07.2018 ж. берілген өзгерістермен және толықтырулармен);

- «Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі №319-ІІІ Қазақстан Республикасының Заңы (04.07.2018 ж. өзгерістермен және толықтырулармен);

- «Қазақстан Республикасындағы баланың құқықтары туралы» № 345-ІІ Қазақстан Республикасының Заңы (24.05.2018 ж. өзгерістермен және толықтырулармен);

- Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 11 қазандағы «Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы» 2002 жылғы 8 тамыздағы № 483-ІҮ Заңы (22.12.2016 ж. өзгертулермен және толықтырулармен);

- Мемлекет басшысының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласы (Астана қ., 12 сәуір 2017 ж.);

- Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 24 шілдедегі № 460 қаулысымен бекітілген «Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамыту. 2016-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы Астана, 2016 жыл»;

- Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың «Ұлы даланың жеті қыры» мақаласы (Астана қаласы 21 қараша 2018 ж.);

- Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы                  1 маусымдағы № 348 бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасында инклюзивті білім беруді дамытудың тұжырымдамалық тәсілдері;

- Қазақстан Республикасы Президентінің 2013 жылғы 30 мамырдағы № 577 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының 2013-2020 жылдарға арналған «жасыл экономикаға» көшу жөніндегі тұжырымдамасы;

- Қазақстан Республикасы Президентінің 2014 жылғы 26 желтоқсандағы № 986 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының 2015-2025 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясы;

- Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 27 ақпандағы № 191 қаулысымен мақұлданған. «Қазақстан 2020: болашаққа жол» Қазақстан Республикасы мемлекеттік жастар саясатының 2020 жылға дейінгі тұжырымдамасы;

- Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 12 желтоқсандағы                     № 827 қаулысымен бекітілген. «Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы;

- «Жалпы білім беру ұйымдарына арналған жалпы білім беретін пәндердің, таңдау курстарының және факультативтердің үлгілік оқу бағдарламаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 8 сәуірдегі № 266 бұйрығы. «Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 3 сәуірдегі № 115 бұйрығына толықтырулар енгізу туралы.

- Орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының педагогтері жүргізу үшін міндетті құжаттардың тізбесін және олардың нысандарын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 6 сәуірдегі № 130 бұйрығы.

- Коронавирустық инфекцияның таралуына байланысты шектеу шаралары кезеңінде мектепке дейінгі ұйымдар мен мектепалды даярлық сыныптарында ұйымдстырылған оқу қызметтерін ұйымдастыру бойынша әдістемелік ұсынымдар. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің  2020 жылғы  «13» тамыздағы                                                                          № 345 бұйрығы

 

 

2.      Ғылыми-әдістемелік және ақпараттық қамтамысз ету

2

2019-2024 жылдарға арналған «Рухани жаңғыру» бағдарламасын іске асыру жағдайында тәрбиенің тұжырымдамалық негіздерін іске асыру бойынша құрылған «Шаңырақ» тәрбие орталығы жұмыстарын жүйелеу.

Бұйрық

Тұрақты

Директордың ТІЖО

3

Топ кураторлары, ата-аналар комитеті, психолог, ювеналды полиция инспекторы, жастар ісі жөніндегі комитет инспекторы, кітапханашылармен бірлесе белгіленген жоспар бойынша тәрбие жұмысының тақырыптық әзірлемелерін дайындау

Жылдық жұмыс жоспары

Жыл бойына

 

4

Отбасының колледждегі тәрбиелік әлеуетін арттыру және отбасымен жүргізілетін жұмыстарды жүйелеу бағытында әр түрлі деңгейдегі іс-шаралар ұйымдастыру

Ұйымдастыру жұмыстары

2020-2021 оқу жылы

 

5

Тәрбие жұмысы бойынша топ кураторларының озық тәжірибелерін, инновациялық жұмыстарын,креативті  идеяларды таратып отыру және БАҚ-да жариялау

Ақпарат жазу

Жыл бойына

ДТІЖО, топ кураторалары

 

Кураторлар кеңесінің жұмысы

6

1 отырыс:

-          Жаңа оқу жылындағы өзгерістер енгізілген нормативтік-құқықтық актілермен таныстыру;

-          1 қыркүйек Білім күніне өткізілетін алғашқы сабақ тақырыптарымен таныстыру;

-          «Топтарды рейтингтік бағалау»Ережесі;

-          Карантиндік жағдайда студенттерді жатақханаға орналастыру тәртібі туралы;

-          Жаңадан тағайындалған топ кураторларына тәлімгерлер сайлау.

-          Үйірме, секция жұмыстарының ұйымдастырылуы

Бұйрықпен таныстыру, ақпараттандыру

Тамыз

Директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары Н.Диханбаева

Хатшы: Т.Оспанова

7

2 отырыс:

-          Тілдер айлығы жоспарына сәйкес белсенділігі төмен топтарды анықтау.

-          «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл – әрбір азаматтың міндеті»

-          Тәуекел тобындағы студенттердің тәлімгерлерімен жұмыстарды ұйымдастыру

-          Діни экстремизмнің алдын алу жұмыстары бойынша ұсыныстар;

-          Студенттердің бос уақытының ұйымдастырылуы;

 

Талдау, ақпараттандыру.

Қараша

Директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары Н.Диханбаева

Хатшы: Т.Оспанова

8

3 отырыс:

-          Студенттердің сабаққа қатысу деңгейі мониторингі;

-          Ата-аналармен ынтымақтастық. Қамқоршылық кеңесі жұмысының жүргізілуі;

-          Кәмелеттік жасқа толмаған жасөспірімдер арасында суицидік  жағдайдың алдын алу мақсатындағы жүргізілген жұмыстар

Талдау, есеп.

Қаңтар

Директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары Н.Диханбаева

Хатшы: Т.Оспанова

9

4 отырыс:

-          Репродуктивті денсаулықты қорғау, онкологиялық ауруларды, туберкулездің алдын алу апталықтарының қорытындысы;

-          Жатақханада тұратын студенттермен жүргізілген жұмыстар және проблемалар;

-          Волонтерлік қызмет;

 

Ақпарат беру, хабарлама

Наурыз

Директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары Н.Диханбаева

Хатшы: Т.Оспанова

10

5 отырыс

-          2020-2021 оқу жылындағы топ кураторларының жұмысына талдау;

-          «Жас сарбаз» әскери-патриотттық клубы жұмысының ұйымдастырылуы, нәтижесі;

-          Үйірме,секция жұмыстарының нәтижесі бойынша жетістіктері мен кемшіліктері.

-          Колледжішілік және АІІБ есепте тұрған студенттермен жүргізілген жұмыстар есебі.

Талдау, есеп.

Мамыр

Директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары Н.Диханбаева

Хатшы: Т.Оспанова

 

Топ кураторларымен жұмыс

11

Топ кураторларымен жиналыс өткізу

Аптасына 1 рет

 

Н.Диханбаева, А,Жумагелдинова

Ж.Шулгауова

 

12

Жекелей, топтық кеңестер өткізу

Кеңес беру

Тұрақты

ДТІЖО Н.Диханбаева

13

Әдістемелік көмек көрсету мақсатында тәрбие сағаттарына қатысу

Қатысу, талдау

Үнемі

ДТІЖО Н.Диханбаева

14

Топ кураторларының тәрбие жұмысы жоспарын орындауына бақылау жасау

 Бақылау

Тұрақты

ДТІЖО Н.Диханбаева

15

Тәжірибемен бөлісу мақсатында тәжірибелі топ кураторлармен  ашық тәрбие сағаттарын өткізуді ұйымдастыру

Ашық тәрбие сағаттары

Тұрақты

ДТІЖО Н.Диханбаева

16

Психологиялық диагностика жұмысының нәтижесі бойынша жиналыс өткізу

Жиналыс

Қараша

ДТІЖО Н.Диханбаева

17

Бітіруші топтарда студенттердің кәсіби өзін-өзі анықтауына зерделеу нәтижесімен таныстыру

Зерделеу

Сәуір

ДТІЖО Н.Диханбаева

 

Жатақхана жұмысы

18

Жатақхана тәрбиешілермен жаңа оқу жылына студенттерді қабылдау бойынша жұмыстарды ұйымдастыру

Ақпараттандыру

Тамыз

ДТІЖО Н.Диханбаева

19

Жатақханаға орналасқан студенттердің ата-аналарымен жиналыс өткізу

Жиналыс

Қыркүйек

ДТІЖО Н.Диханбаева

20

Жатақхана тәрбиешілеріне әдістемелік көмек көрсету

Әдістемелік көмек

Тұрақты

ДТІЖО Н.Диханбаева

21

Жатақхананың ішкі тәртіп Ережесінің, санитарлық жағдайдың деңгейін анықтауға жұмыс жүргізу

Тексеру, мониторинг.

Тұрақты

ДТІЖО Н.Диханбаева

22

Өзекті тақырыптар бойынша жатақханада тұратын студенттермен жиналыстар,әңгіме өткізу

Әңгіме, жиналыс

Айына 1 рет

ДТІЖО Н.Диханбаева

Колледж психологы Ж.Шулгауова

 

Студенттік өзін-өзі басқару ұйымымен жұмыс

23

ЖІК –тің отырыстары мен іс-шараларына қатысу

Талдау, кеңес беру.

Тұрақты

ДТІЖО Н.Диханбаева

24

Студенттік кеңес жұмысына әдістемелік көмек көрсету,бақылау жасау

Бақылау

Үздіксіз

ДТІЖО Н.Диханбаева

 

1 бағыт: Жаңа қазақстандық патриотизм мен азаматтықты тәрбиелеу, құқықтық тәрбие

Мақсаты: Отанға ұтымды және эмоциоанлды қарым-қатынас, мемлекетр пен қоғамның саяси, құқықтық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңсыздыққа қарсы тұратын, балалар мен жастар ортасында қатыгездік пен зорлық-зомбылыққа қарсы тұруға дайын заңдарын меңгергу және сақтау қажеттілігі бар патриот пен пен азаматты тәрбиелеу.

 

25

Білім күніне арналған

 «Қазақстан Республикасы Конституциясының құндылықтары»,

«Менің өмірімдегі- Конституцияның рөлі» тәрбие сағаттары

Онлайн тәрбие сағаттары

1 қыркүйек 2020 жыл

ТІЖО, топ кураторлары

26

Менің Туым- менің Отаным!

Акция

Қазан

Жас Сарбаз әскери-патриоттық клубы

27

Діни экстремизм, терроризмнің алдын алу шаралары

Қосымша жоспар бойынша

Жыл бойына

ДТІЖО, топ кураторлары

28

Панфилов аудандық ішкі істер полициясының ювеналдық полиция тобымен бірлескен іс-шаралар жиналыс, дөңгелек үстел, кездесулер

Қосымша  жоспар бойынша

Жыл бойына

ТІЖО, Жастар ісі жөніндегі комитеті

29

Студенттердің Рәміздер  туралы білімін тексеру, қолданылуы, орналасуы

Сауалнама, тест,  сұрақтар

Қыркүйек

 Колледж психологы, топ кураторлары

30

ҚР Тұңғыш Президенті күніне орай «Елін сүйген Елбасы» іс-шарасы

Семинар , топтық сағаттар 

Желтоқсан

ДТІЖО, топ кураторлары

31

«Мен және заң!»

Акция

Қараша, наурыз

Колледж заңгері

32

16 желтоқсан-Тәуелсіздік күніне арналған «Тәуелсіздік – ата-бабам аңсаған!»

Мерекелік іс-шара, концерт

Желтоқсан

«Шабыт» шығармашылық орталығы

33

Ауған соғысында от кешкендер!

Кездесу, топтық сағаттар

Ақпан

Жас Сарбаз әскери патриоттық клубы

34

Қазақ халқының ұттық құндылықтарын, тарихи орындарын, көне жәдігерлерін таныту және түсіндіру бойынша өлкетану және туристік экспедициялар ұйымдастыру

Арнайы жоспары бойынша

Кестеге сәйкес

«Өлкетану»клубы

35

Прокуратура қызметкерлерімен кездесу

Кездесу

Кестеге сәйкес

Директордың ТІ орынбасары

37

Мәдениет  қайраткері Шәріпхан қажы Тұрғановпен  кездесу

кездесу

Сәуір

«Әкелер мектебі», 201,301топтар

38

7 мамыр Ұландар күніне арналға әскери-патриоттық әндер шеруі

9 мамыр «Жеңіс күніне» орай «Ұлы Жеңіс мұраты- Тәуелсіз ел»

Ән шеруі, топтық байқау .

Видеочелендждер

Мерекелік іс-шара

Мамыр

«Жас сарбаз» клубы, 107,108 топ кураторы .

 

 

39

Диплом тапсыру салтанаты

Салтанатты мерекелік шара

Маусым

4 курс топ кураторлары

 

2 бағыт: Рухани-адамгершілік тәрбие

Мақсаты: тұлғаның қазақстандық өмірінің жалпы адамзаттық құндылықтарымен, нормалары мен дәстүрлерімен келісетін рухани-адамгершілік және этикалық қағидаларын, оның моральдық қасиеттері мен ұстанымдарын қайта жаңғырту туралы «Рухани жаңғыру» құндылықтары негіздерінің, оның ішінде «Құндылықтарға негізделген білім беру», «Қоғамға қызмет» жобаларын іске асыру арқылы терең түсінігін қалыптастыру.

40

Студенттердің әлеуметтік жағдайын анықтау, мониторинг

Зерттеу

Қыркүйек

Колледж психологы

41

Жалпы ата-аналар жиналысы: «Жасөспірім тәрбиесі-қоғам тәрбиесі»

Жалпы жиналыс

Қыркүйек

Директордың ТІ орынбасары

42

«Мейірімділік асыл қасиет» акциясы

Акция

Қазан

 Колледж психологы, еріктілер клубы

43

Қарттар күніне орай «Қарттарым – асыл қазынам!»

Қайырымдылық іс-шарасы, акция, онлайн кездесу

 

Қазан

2 курстар

44

Ұстаздар күніне арналған «Ұстаз – ұлы тұлға!» іс-шарасы

Онлайн құттықтаулар, видеочелендждер

Қыркүйек-қазан

«Шабыт» шығармашылық орталығы

45

Баланың басты ұстазы – ата-ана!

Онлайн конференция

Қазан

Аналар мектебі,  әкелер мектебі.

46

18 қазан – Рухани келісім күніне Ар-намыс пен қадір-қасиеттің, Отанға риясыз қызмет етудің және ерліктің бірыңғай  топтық сабақтарын өткізу

Топтық сағат

Қазан

Топ кураторлары

47

1 Наурыз алғыс айту күніне орай «Бірліктің, татулықтың  ғажап елі, ризамыз саған Қазақ елі»(өзге ұлт өкілдерінің қазақстандықтарға алғыс айту күні)

 Акция , мерекелік концерт

 Наурыз

Жастар комитеті инспекторы, өзін-өзі басқару ұйымы

48

Қатыгезсіздік әлемді қалай орнатуға болады?

Апталық

Сәуір

Волонтерлар клубы

49

1 мамыр – Қазақстан халықтарының бірлігі күніне арналған «ынтымақ, бірлік, келісім – ең басты байлық ел үшін!»

Достық фестивалі 

Мамыр

103,112,204,208 топ кураторлары

 

3 бағыт: Ұлттық тәрбие

Мақсаты: жеке тұлғаны жалпыадамзаттық және ұлттық құндылықтарға, ана тілі және мемлекеттік тілге, қазақ халқының мәдениетіне, Қазақстан Республикасының этностары мен этностық топтарына құрмет көрсетуге бағыттау.

50

«Тіл – рухани қазына» атты тілдер айлығы жоспары

 

Жоспарға сәйкес іс—шаралар

Қыркүйек

Тілдер ПЦК оқытушылары

51

Мемлекеттік Рәміздер – ұлттық мақтанышымыз

Ашық тәрбие сағаты

Қазан

1 курс топ кураторлары

52

«Ұлттық құндылықтар – тәрбие негізі»

Шығарма

Қараша

2 курстар

53

Ұлттық құндлықтар – қазақ мәдениетінің негізгі қайнары

Презентация

Қараша

3 курстар

54

Абай жолы – ғасырлық туынды

Онлайн конференция

Қараша

Абайтану үйірмесі

55

«Шындықтан туған – шын поэзия»

Поэзиялық кеш

Ақпан

Мұқалаитану үйірмесі

56

Өнер- таусылмас азық!

Ашық есік күні

 Наурыз

Аманат қолөнер үйірмесі , Шабыт шығармашылық орталығы

 

4.Отбасылық тәрбие

Мақсаты: ата-аналарға білім беру, олардың педагогикалық- психологиялық  құзіреттілігін және балаларды тәрбиелеу жауапкершілігіні арттыру

57

Отбасы- бақыт мекенім!

Эссе байқауы

 

 

58

Жалпы адамзаттық құндылықтар – отбасылық тәрбиенің негізі

Жалпы колледжішілік жиналыс

Қазан

ДТІЖО, топ кураторлары, колледж психологы

59

Отбасындағы қарым-қатынас

Аудандық  жастар ресурстық орталығы мамандарымен бірлескен  отбасылы студенттерге кеңестер беру

Қараша

Колледж  психологы, топ кураторлары

60

Үлгілі отбасы болудың жолдары

Кездесу

Ақпан

3 курс топ кураторлары

61

Мерейлі отбасы

Отбасылық сайыс

Наурыз

Аналар, әкелер мектебі.

 

5.Бағыт. Еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие.

Мақсаты: кәсіби өзін-өзі анықтауға саналы көзқарасты қалыптастыру, экономикалық ойлауды және тұлғаның экологиялық ойлауын дамыту.

62

Мен – тәлімгермін!

Еріктілер арасында онлайн акция

Қараша

ЖІЖК инспекторы

63

Экономика біздің өмірімізде

«Атамекен» Кәсіпкерлер палатасымен бірлескен семинар

Қаңтар

307 топ кураторы

64

Қалаларды өзгертетін идеялар

Эссе байқауы

Ақпан

2-3 курс студенттері

65

Жас маман!

Жастар ресурстық орталығымен бірлескен коучинг

Наурыз 

4 курс топ кураторлары

66

Жасыл ел жастар қозғалысына студенттерді тарты

Ақпараттық түсіндіру жұмыстары

 Сәуір, мамыр

Жастар ісі жөніндегі комитет инспекторы

67

«Табысты болу құқығы»

Колледждің қоғамдық жұмыстарына белссенді студенттерді марапаттау

Мерекелік іс-шара

Мамыр

ДТІЖО, ЖІЖК инспекторы

 

6 бағыт: Интеллектуалды тәрбие, ақпараттық мәдениетті тәрбиелеу

Мақсаты: әрбір тұлғаның зияткерлік мүмкіндіктерін, көшбасшылық қасиеттерін және дарындылығын, сондай-ақ ақпараттық, оның ішінде балалардың кибермәдениеті мен кибергигиенасы бойынша мәдениетті дамытуды қамтамасыз ететін мотивациялық кеңістікті қалыптастыру.

68

Латын әліпбиі-өркениет жолы

Шеберлік сыныбы

Қыркүйек

Латын әліпбиі үйірмесі жетекшісі

69

Карантиндік жағдайдағы кибергигиена

Онлайн ақпарат, кеңес беру

Қазан

ДТІЖО, колледж медбикесі, АІЖО

70

Культура виртуального общения

Онлайн ашық тәрбие сағаты

қазан  

ДТІЖО, 304,404 топ кураторлары

71

Мы полиглоты!

Онлайн презентация

Қаңтар

Полиглот үйірмесі 

72

Зияткерлікті дамытудың стратегиясы

Коучинг -семинар

Ақпан

ДТІЖО, ДҒІЖО, топ кураторалары

73

Жас ақындар поэзиясы

Поэзия кеші

Сәуір

Жас ақындар мектебі

74

Үздік дизайнер

Аймақтық байқау 

Сәуір

А.Дауренбекова

Қ.Құсайынов

Б.Үсенов

75

Вечер поэзия

Шығармашылық кеш

Мамыр

Риторика үйірмесі

76

«Ұлы  дала жастары»

Дарындылар фестивалі

Мамыр

ДТІЖО,

Топ кураторлары,

Шабыт шығармашылық орталығы

 

7 бағыт: Көпмәдениеттік және көркем-эстетикалық тәрбие

Мақсаты: Жалпы мәдени мінез-құлық дағдыларын қалыптастыру, жеке тұлғаның өнер мен шынайылыққа эстетикалық объектілерді қабылдауға, меңгеруге,бағалауға дайындығын дамыту, оның ішінде «Ұшқыр ой алаңы» мектеп оқушыларының дебаттық қозғалысы» жалпыұлттық мәдени-білім беру жобасын іске асыру арқылы білім беру ұйымдарында полимәдени орта құру.

77

1 курс студенттерімен «Кел, танысайық» тренингтік жаттығулары

Онлайн тренингтік жаттығулар

Қыркүйек

Колледж психологы

78

Алло, біз таланттыларды іздейміз!

Онлайн байқау

Қазан

Көркемдік жетекші, «Шабыт» шығармашылық орталығы

79

Болашағымыз бірлікте!

Дебат ойыны 

Ақпан

ЖІЖК инспекторы

80

Колледж аруы-2020

Байқау

Наурыз

Көркемдік жетекші

Топ кураторлары

81

«Ақ сүтін нәрін берген, бақыттың бәрін берген - Аяулы Ана»

 Мерекелік концерт

Наурыз

«Шабыт» шығарамашылық орталығы

82

ХХІ ғасырдың Қозы мен Баяны

Байқау

4 курс студенттері арасында

Сәуір

Жастар ісі жөніндегі комитет инспекторы

 

8 бағыт: Дене тәрбиесі, салауатты  өмір салты

Мақсаты: Салауатты өмір салты дағдыларын табысты қалыптастыру, дене және психологиялық денсаулықты сақтау, денсаулыққа зиян келтіретін факторларды анықтауды білу  үшін кеңістік құру

83

Салауатты өмір салтын қалыптастыру жайлы ақпараттық әңгімелесу жүргізу.

Онлайн әңгіме жүргізу

Қазан

Колледж медбикесі

84

Тоғызқұмалақ, шахмат ойындарынан байқау өткізу

Онлайн жарыс

Қазан, қараша

Дене шынықтыру пәні оқытушылары

85

Қыз қылығымен....

Дөңгелек үстел

Қараша

Қыз жібек қыздар клубы

86

ЖТИС профилактикасының айлығы

Айлық жоспар бойынша  аудандық СӨС орталығымен бірлескен іс-шара

Желтоқсан

ДТЖО, медбике, топ белсенділері.

87

Жыныстық қатынас арқылы тарайтын аурулар профилактикасының апталығы

Әңгімелесулер,

әр түрлі ақпараттық қағаздарды тарату

Қаңтар

Колледж психологы, колледж медбикесі

88

Туберкулез профилактикасы жайлы ақпараттық сағат

Ақпараттық сағат

Ақпан

Топ кураторлары, колледж медбикесі

89

«Зиянды әрекетке жол жоқ» 7 сәуір күні дүниежүзілік денсаулық күні

Ашық тәрбие сағаттары. Медициналық қызметкерлермен кездесу.

Сәуір

Колледж медбикесі,топ  кураторлары.

 

Ой-пікірлер (0)

Ой-пікірлері жоқ

Ой-пікіріңізді қалдырыңыз

Attachments (0 / 3)
Share Your Location